Ames Sport & Zorg > Aanbiedingen > Stop geweld tegen vrouwen en meisjes

Preventie is het thema van de Orange the World campagne in Nederland.

We moeten gaan investeren in het voorkomen van geweld door het bij de wortels aan te pakken.
Daar kan iedereen aan bijdragen; individuen, professionals, organisaties, bedrijven en overheden.
Belangrijk is vooral om niet alleen vrouwen en meisjes, maar nadrukkelijk ook mannen en jongens te betrekken.
Als we allemaal medestanders zijn, kunnen we samen geweld tegen vrouwen en meisjes de wereld uithelpen.
Met het ondertekenen van de medestander pledge geef je aan dat ook jij je wilt inzetten om geweld tegen vrouwen en meisjes te bestrijden, als vrouw of man, als professional of omstander, als vriend, buur of collega.

De pledge bestaat uit 5 punten:

  1. IK GEBRUIK GEEN GEWELD TEGEN VROUWEN EN MEISJES
  2. IK NEEM VROUWEN EN MEISJES DIE GEWELD MELDEN SERIEUS EN STEUN HEN BIJ HET VINDEN VAN HULP
  3. IK DOE WAT IK KAN OM TE ZORGEN DAT VROUWEN EN MEISJES ZICH VEILIG KUNNEN VOELEN
  4. IK DRAAG BIJ AAN HET DOORBREKEN VAN HET TABOE ROND PRATEN OVER GEWELD TEGEN VROUWEN
  5. IK SPREEK MENSEN IN MIJN OMGEVING AAN OP GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG”

Onderteken HIER de pledge.