Ames Sport & Zorg > Aanbiedingen > Traject VWS en NLActief

FITNESS LOONT

 

U kunt onderstaand formulier gebruiken om aan te melden.

Het traject start per 8 april en u krijgt ruim vooraf bericht of u een van de deelnemers bent.

NL Actief, onze branchevereniging van de erkende fitnesscentra in Nederland, heeft van het ministerie van VWS de opdracht en financiële middelen gekregen om in twintig gemeenten in Nederland een leefstijlproject te starten voor mensen met een smalle beurs.
Doelstelling is om per gemeente 40 mensen en in het totaal 750 mensen uit deze doelgroep gedurende een jaar te begeleiden naar een duurzaam gezonde(re) leefstijl.

Ames Sport&Zorg is één van de 20 centra die door NL Actief zijn geaccrediteerd om dit programma aan te mogen bieden, in de gemeente Deurne.

Gratis traject via VWS en NLActief

Belangrijke voorwaarde voor het slagen van dit project is onder meer dat deelnemers niet ver hoeven te reizen om bij ons te kunnen sporten en bewegen.
Verder willen we de drempel van financiën weghalen en een programma bieden dat erop is gericht om mensen met plezier te laten sporten en bewegen, zodat ze het ook volhouden.
In het programma zetten we onze gediplomeerde trainers in om de kwaliteit van de begeleiding te borgen.
We kiezen tevens voor een integrale samenwerking met de eerste lijn als er sprake is van een chronische aandoening of co-morbiditeit.

We beseffen ons terdege dat het leven van een persoon of gezin met een smalle beurs vele uitdagingen kent.
En dat sporten, bewegen en een gezonde(re) leefstijl slechts een middel is om, vaak, ongezond gedrag of een vicieuze cirkel te doorbreken.

Aanmelden voor het gratis traject kan via onderstaand formulier.
Ook bestaat de mogelijkheid om het traject te combineren met een van de andere gratis trajecten.

Wat kan vanuit Ames Sport&Zorg extra geboden worden:

 • GLI traject
  2 jaar coaching op gebied van leefstijl vergoed door zorgverzekeraar
  1 jaar sport gratis via traject VWS en 1 jaar sport gratis via Ames
  Voor wie: BMI hoger dan 30 of BMI hoger dan 25 met co-morbiditeit
  Verwijzing huisarts voor GLI noodzakelijk, verwijsbrief bij Ames Sport&Zorg beschikbaar deze hoeft alleen ondertekend door POH/Huisarts
 • Preventiecentrum Reuma
  Ames Sport&Zorg als preventiecentrum Reuma, is het ook mogelijk om personen welke voldoen aan profiel en tevens leiden aan een van de vele vormen van reuma aan te melden. Hiervoor hebben wij een beweegdeskundige Reuma en speciale programma’s(eventueel ook samen met GLI traject van 2 jaar)
 • Stoppen met roken, traject kan gecombineerd worden met een stoppen met roken programma vergoed door de zorgverzekeraar(maximaal 1 SMR traject per jaar)
 • Traject in combinatie met fysiotherapie(indien vergoed vanuit verzekering)

Traject VWS

Maak uw keuze

9 + 1 =