Ames Sport & Zorg > Aanbiedingen > Tweede plaats voor het LEEFSTIJL VOOR KIDS programma
Ames Sport&Zorg in Deurne was genomineerd voor Beste Maatschappelijk fitness initiatief door de branche organisatie NLActief.
Op 17 december is deze prijs uitgereikt en heeft het initiatief de tweede plaats bereikt.
Het initiatief gaat om het ‘Leefstijl voor Kids’ programma.
Het programma is speciaal ontwikkeld om kinderen in de leeftijd van 8 tot 16 jaar en hun ouders op een speelse en sportieve manier kennis te laten maken met een actieve en bewuste leefstijl. Het heeft o.a. als doel om overgewicht tegen te gaan en motorische vaardigheden te verbeteren. Maatschappelijk belangrijke vraagstukken.
Dit programma is ontstaan uit een goede lokale samenwerking tussen verschillende organisaties. Jeugdartsen en gezondheidsmakelaar van de GGD zijn in contact gekomen met Ames

 Sport&Zorg, en met medewerking van buurtsportcoachprogramma Leef! Deurne en de gemeente is het uitgebouwd tot een stevige interventie met drie fases: 12 weken Leefstijl voor Kids, Sport oriëntatie en doorstroom naar een passende sport of vereniging.

 

Het is mooi om te zien dat gezondheid en preventie in Deurne steeds meer leeft en dat organisaties hierin samen optrekken. Jeugdartsen zijn blij met deze interventie.
Zij kunnen verwijzen naar het programma van Ames. Na het leefstijltraject worden kinderen begeleidt om kennis te maken met verschillende sporten. Dit gebeurt tijdens de woensdagmiddag activiteiten van Leef! Ook wordt er samengewerkt met sportverenigingen om een doorstroom makkelijk te maken, zodat de kinderen structureel in beweging blijven.