HERSTELLEN NA LONG-COVID?

COVID-19 herstel en preventie

Long Covid

Sommige patiënten die COVID hebben doorgemaakt, hebben nog langdurig moeite met herstellen na grote inspanningen. Voor hen is er nu een nieuw herstelprogramma: Coronavrij en Fitter.

Long COVID is een belemmerende ziekte die lang blijft sluimeren. Voor huisartsen en medisch specialisten is nu gelukkig duidelijk: het is niet de

inspanning zelf waar patiënten

tegenaan lopen, maar het herstellen erna dat moeizaam gaat. Inspanningstesten tonen zelden afwijkende resultaten. Dat terwijl long COVID patiënten zich toch wel degelijk beperkt voelen in hun dagelijks leven.

 

HERSTELLEN VAN BELASTBAARHEID

Dit inzicht zorgde voor een andere aanpak en een nieuw herstelprogramma: Coronavrij en Fitter. Dit programma, ontwikkeld door een ergo- en fysiotherapeut, is specifiek gericht op herstel van de belastbaarheid en bestaat uit een intensief programma van drie maanden. Dit is deels in groepsverband.

‘Een op maat uitgestippeld traject, met een groepsgebonden opbouw’.

HERKENT U DIT?

U komt in aanmerking voor Coronavrij en Fitter wanner u langer dan een maand klachten heeft zoals:

  • chronische vermoeidheid.
  • verminderde conditie zowel op fysiek als mentaal vlak (denk hierbij aan sporten, traplopen, werken, computertaken, lezen, in drukke ruimtes zijn etc.).
  • moeite met concentreren, snel overprikkeld zijn.
  • slaapproblemen.

Daarnaast herkent u zich in het volgende:

  • er is een grillig verloop van de klachten met steeds weer een terugval en maar niet kunnen opbouwen.
  • er is geen andere lichamelijke verklaring gevonden door de huisarts of een medisch specialist.

Heeft u ook psychische klachten (angststoornis en depressie waarvoor begeleiding door een psycholoog nodig is) dan is dit programma minder/ niet geschikt. Tenzij u al onder behandeling bent bij een psycholoog.

CORONAVRIJ & FITTER DEURNE

In de regio Deurne/Helmond kunt u nu ook deelnemen aan coronavrij&fitter.

Het programma wordt aangeboden vanuit een samenwerking van Grip ergotherapie en Ames Fysiotherapie.

Wat doet de Coronavrij&Fitter therapeut?

“Het vergroten van de ervaren gezondheid, welzijn en kwaliteit van leven door de eigen regie en aanpassingsmogelijkheden van een patiënt aan te spreken”

Dit is de definitie van ergotherapie in zijn breedste zin. In andere woorden; het versterken van het participatieniveau van de patiënt.

Zo ook bij Long-Covid patiënten, waarvan de gevolgen consequenties kunnen hebben voor het dagelijks handelen van patiënten en hun omgeving.

Ergotherapie kan dan ook een belangrijke rol spelen in het herstel van de patiënt met COVID-19, die naar verwachting langdurige of blijvende beperkingen ondervindt in zijn dagelijkse activiteiten en in de rollen die de persoon vervult in zijn leven.

Door middel van het tegengaan van de bio-psycho-sociale ontregeling en het creëren van balans tussen belasting en belastbaarheid in de breedste zin van het woord, worden er randvoorwaarden gecreëerd om stapsgewijs op te bouwen binnen een veilige bandbreedte.

 

 

 

Het programma

Helpt jou weer fit te worden
Fase 1

Voorwaardenscheppende fase

Long-Covid klachten, wat nu?

In deze fase proberen we de orde te scheppen in het patroon van pieken en dalen. We gaan samen met jou voorwaarden scheppen voor een basisniveau.

fase 2

Opbouwfase

Het vergroten van de accu Pas nadat de stabiliteit is verkregen, kan er worden gewerkt aan de fysieke activering. Doelgericht en in kleine stapjes vooruit.
Fase 3

Normalisatie fase

Back to normal In de laatste fase zit je op je weg terug naar je oude functioneren en leer je hoe je daarin in kan blijven balanceren.

AANMELDEN VOOR CORONAVRIJ EN FITTER

Wanneer u langer dan een maand klachten heeft kan uw huisarts of medisch specialist u aanmelden.

Deelnemen aan het programma of eerst meer informatie?