Hoe wij u helpen

BEhandelmethoden

Elke behandeling begint met een kennismakingsgesprek (intake-gesprek). De therapeut die u gaat behandelen zal u vragen wat uw klachten zijn en waarom u denkt dat fysiotherapie een oplossing kan zijn.

Vaak zal hij (zij) ook wat achtergrondinformatie vragen. Niet uit nieuwsgierigheid, maar omdat de problemen waarvoor fysiotherapie een oplossing kan bieden hun oorzaak kunnen vinden in spanning op het werk, in de privé omstandigheden of in gebeurtenissen in het verleden zoals operaties of ongevallen.

Daarnaast is het voor de fysiotherapeut van belang om te weten hoeveel u beweegt. Ook uw beroep kan in dit opzicht belangrijk zijn.

Met deze informatie kan hij (zij) de behandeling op u afstemmen. In onze visie moet elke behandeling maatwerk zijn. Des te beter we uw omstandigheden en voorgeschiedenis kennen, des te beter kunnen we het behandelplan optimaal op u richten.

Als u moeite hebt met bepaalde vragen, praat hier dan open over met uw therapeut. Hij (zij) kan u uitleggen waarom bepaalde vragen belangrijk zijn en dit helpt u om vragen in het belang van de behandeling te beantwoorden zonder dat u in hoeft te gaan op zaken die moeilijk liggen. De therapeut zal hiervoor begrip hebben.

Verder is het voor de therapeut belangrijk om te weten of u nog andere medische klachten hebt, of u medicijnen gebruikt en of er belemmeringen bestaan, als gevolg van een ziekte of kwalen, die bij de behandeling een rol kunnen spelen.

Na het intake gesprek volgt een lichamelijk onderzoek om te bepalen welke functies en activiteiten verminderd of niet meer mogelijk zijn en hoe dit uw dagelijks bewegen beïnvloedt of uw klachten veroorzaakt.

Hierna wordt, in overleg met u, een behandelplan opgesteld. In het behandelplan worden vaak bewegingsoefeningen opgenomen om zelfstandig thuis uit te voeren.

Het afsluiten van de behandeling gebeurt in overleg met u of de verwijzend arts of specialist.Ook wordt de verwijzer, huisarts of specialist, hiervan op de hoogte gebracht.

Aangezien het contact tussen u en de therapeut gebaseerd moet zijn op wederzijds respect en vertrouwen, zorgen wij ervoor dat u zoveel mogelijk door dezelfde therapeut behandeld wordt. Bij afwezigheid door vakantie of ziekte van uw therapeut wordt, in overleg met u, de vervanger bepaald.

Bij alles wat u in de behandelkamer aan de therapeut vertelt kunt u er van uitgaan dat het vertrouwelijk blijft. Al onze therapeuten zijn gebonden aan de gedragscode van hun beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNFG), en deze verplicht hen tot geheimhouding van hetgeen zij in het kader van hun beroepsuitoefening van hun cliënten te weten komen.