Ames Sport & Zorg > Leefstijl kenniscentrum > Fitness Loont factsheet
Het project ‘Fitness Loont’ is een initiatief van NL Actief in samenwerking met fitnesscentra, nationale en regionale stakeholders.
Het project richt zich op mensen met een ‘smalle beurs’.
Door corona heeft (met name) deze doelgroep moeite om hun leven gezond in te richten.
Het ministerie van VWS heeft daarom middelen beschikbaar gesteld om te onderzoeken wat het effect is van fitness op de leefstijl en gezondheid van deze doelgroep.