Ames Sport & Zorg > Leefstijl kenniscentrum > Gezondere Jongeren

Gezondere jongeren!
Is de laatste generatie gezonde jongeren geboren?

Onlangs is door de overheid besloten dat roken in de auto, in het bijzijn van kinderen, strafbaar is. Vanaf april wordt appen op de fiets, wat de meeste jongeren momenteel nog dagelijks doen, een boete op gaat leveren. De overheid startte een paar jaar geleden met de subsidiering van J.O.G.G. (Jongeren op Gezond Gewicht), waarmee gemeenten tools aangereikt krijgen om de leefomgeving voor jongeren gezonder te maken en jongeren bewuster te maken van gezonder leven. Ook kinderreclame ligt voor ongezonde producten aan banden en zo zijn er nog veel meer maatregelen die er toe moeten leiden dat jongeren een betere en gezondere toekomst tegemoet gaan zien. Momenteel gaan ze namelijk in de kielzog van ons volwassenen mee in de toename van overgewicht, diabetes en obesitas.

In de afgelopen 30 tot 50 jaar hebben we de gezondheid en het welzijn van onze jeugd niet in altijd centraal gesteld. De ziektezorg is wel goed op orde, maar de zorg voor een gezonde toekomst blijkt een negatieve balans te tonen. De verwachting van het RIVM is dat overgewicht en obesitas de komende 20 jaar nog steeds stijgt met meer dan 10%. Niet zo’n mooi vooruitzicht voor de opgroeiende jeugd. Moeten wij volwassenen niet meer verantwoordelijkheid nemen?

We hebben al snel het idee dat wij er maar weinig aan kunnen doen. Op de scholen zitten ze de hele dag, in de pauze rennen ze naar de supermarkt voor chips, snoep en energydrank en de ouders zijn zich over het algemeen onvoldoende bewust van wat er aan het gebeuren is, laat staan er een wending aan te geven. Toch heeft de leefomgeving intensieve invloed op jongeren en hun gedrag. Op gezonde scholen, waar men aandacht geeft aan gezond lunchen en de kantine gezond inricht, eten kinderen echt substantieel gezonder. Een oproep van VWS in het preventie akkoord is, maak sporten laagdrempeliger voor jongeren, maak het meer toegankelijk. Daar ligt een rol voor ons als fitness professionals.

Is jongeren in beweging brengen een aandachtspunt?

Bieden we voldoende sportactiviteiten voor de jeugd? Maken we de drempel laag genoeg voor jongeren om deel te nemen? Bieden we ouders de mogelijkheid om de kinderen laagdrempelig deel te laten nemen aan sport? Misschien is het wel een mogelijkheid om samen met een buurtsportcoach naschoolse sport activiteiten op te zetten of leefstijl lezingen te verzorgen op scholen in de regio. Kortom, is jongeren in beweging brengen een aandachtspunt?

Heb jij een idee of zie jij mogelijkheden.. Deel het met ons, misschien kunnen we met heel veel ideeen en samenbrengen het tij keren.. info@amesdeurne.nl