Ames Sport & Zorg > Leefstijl kenniscentrum > Meer mensen sterven door ernstig overgewicht
Patrick Mullie

Dit is een artikel van: PATRICK MULLIE
https://www.eoswetenschap.eu/gezondheid/meer-mensen-sterven-door-ernstig-overgewicht-dan-door-het-coronavirus

Meer mensen sterven door ernstig overgewicht dan door het coronavirus

Het afgelopen jaar stierven meer mensen door ernstig overgewicht dan door het coronavirus. Preventieve maatregelen dringen zich op, vooral voor jongeren en adolescenten, om deze pandemie af te remmen.

Waar komt dit nieuws vandaan?

Een internationale groep onderzoekers bestudeerde de invloed van de obesitasepidemie in de wereld op de levenskwaliteit en de levensverwachting van de mensen. Ze vergeleken de sterfte en zogenaamde DALY’s door overgewicht en obesitas tussen 1997 en 2017. Een DALY of Disability Adjusted Life Year is een meeteenheid die schade voor de gezondheid weergeeft. Een DALY geeft in dit geval het aantal verloren mensenjaren weer door overgewicht en obesitas.

De sterfte door overgewicht en obesitas steeg van 1,2 miljoen in 1990 naar 2,4 miljoen in 2017 voor vrouwen, en van 1 miljoen tot 2,3 miljoen voor mannen. Dat betekent dat er in totaal in 2017 bijna 5 miljoen mensen overleden aan de gevolgen van overgewicht en obesitas op hun gezondheid.

De verloren levensjaren stegen van 65 miljoen in 1997 naar 148 miljoen in 2017! Opmerkelijk is dat de sterfte door hart- en vaatziekten daalde met 5%, maar de sterfte door diabetes steeg met 70%, en die door kanker met 24%.

De onderzoekers besluiten dat overgewicht en obesitas een serieuze impact hebben op de levenskwaliteit en de levensverwachting.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

De stijging van de sterfte en van de DALY’s tussen 1997 en 2017 valt voor een groot deel te verklaren door de stijging van de wereldbevolking in het algemeen, en door een stijging van overgewicht en obesitas in de wereld.

Een van de meest indrukwekkende studies over overgewicht en obesitas verscheen in 2005. De onderzoekers kwamen toen tot de conclusie dat, als de huidige trend in overgewicht en obesitas doorzet, de volgende generatie dan voor het eerst in tweehonderd jaar minder lang zou kunnen leven dan de vorige. Mensen met obesitas leven vijf tot twintig jaar minder lang. Het is hoog tijd voor structurele maatregelen om ook deze epidemie aan te pakken, zoals ongezonde voeding duurder en gezonde voeding goedkoper maken, en meer bewegen op school.

Conclusie

Internationale onderzoekers berekenden dat de jaarlijkse sterfte door overgewicht en obesitas steeg van 2,2 miljoen in 1990 naar bijna 5 miljoen in 2017. Deze verdubbeling heeft te maken met de groeiende wereldbevolking en met het feit dat steeds meer mensen worstelen met overgewicht en obesitas.

LEES HIER HET HELE ARTIKEL MET DE LINKS NAAR ONDERZOEK EN METHODIEK