Ames Sport & Zorg > Nieuws > ‘Geef overheid de mogelijkheid te differentiëren met coronamaatregelen in fitnessbranche’

Ralf Schmitz, manager bij Preventiecentrum Ames Sport & Zorg in Deurne, maakt van zijn hart geen moordkuil. Persoonlijk is hij helemaal klaar met corona, als manager van Ames pleit hij voor keuzemogelijkheden voor overheden als er weer coronamaatregelen nodig zijn. “In onze sector worden alle aanbieders over één kam geschoren. Dat vind ik niet terecht. Er zijn clubs die bestaan uit een hal met apparatuur en één of twee professionals, en er zijn clubs zoals wij die investeren in een veilige omgeving, kwaliteit van personeel, verbindingen met de zorg, programma’s voor specifieke doelgroepen. Dat is een essentieel andere visie en manier van werken. Maar we worden wel hetzelfde behandeld. Ik zeg niet dat het ene goed en het andere slecht is, maar ik vind wel dat bij mogelijke volgende coronamaatregelen de centra die aantoonbaar investeren in kwaliteit meer bewegingsruimte moeten krijgen.”

 

Wat zijn de lessen die jij hebt geleerd de voorbije twee jaar?

“Dat we een goede keuze hebben gemaakt om samen met de zorg op te trekken. Dat deden we al voor coronatijd, maar het zorgde er tijdens de coronapandemie wel voor dat bepaalde activiteiten en diensten gewoon door konden gaan. Daardoor konden we bijvoorbeeld ons personeel behouden. Daar plukken we nu de vruchten van.”

 

Ben jij voorbereid op een nieuwe coronagolf en mogelijk weer beperkende maatregelen?

“Ja en nee. Nee, omdat je niet weet wat de maatregelen zullen zijn. Dat kan alle kanten opgaan. Ja, omdat de maatregelen ons minder zullen overvallen. We weten nu iets beter wat ons te wachten staat en hoe we kunnen inspelen op wat wél mag. Die ervaring neem je mee. Ik ben sowieso iemand die liever op zoek gaat naar mogelijkheden in plaats van te blijven zeuren over wat niet kan of door activistisch te worden. Ik kan mijn club wel openhouden als de overheid zegt dat we moeten sluiten, maar wat bereik ik daarmee? Een boete, een langdurige sluiting? Ik merk wel dat we nóg alerter zijn geworden op hygiëne. Dat was al belangrijk en ik heb het nog belangrijker gemaakt in onze club. Alle instructeurs hebben nadrukkelijk de opdracht om leden aan te spreken als ze zich niet houden aan de regels. Dat is moeilijk, omdat niet iedere instructeur het gemakkelijk vindt om daarop te handhaven. ‘Ik ben toch geen politieagent?’ Dat klopt, maar je werkt wel bij een bedrijf en in een branche die mensen begeleidt naar een gezonder, fitter en vitaler leven. Daar hoort hygiëne ook bij. Een deel van onze klanten vindt het heel belangrijk dat we scherp letten op hygiëneregels en mensen daarop aanspreken, een ander deel trekt zich juist niets van die regels aan. Dat is lastig om te handhaven.”

 

Wat voor sentiment proef je bij jouw leden als het gaat om corona(maatregelen)?

“Ze zijn er helemaal klaar mee. Dat ben ik zelf ook. Ik vraag me oprecht af of mensen het nog accepteren als de overheid weer beperkende coronamaatregelen zou opleggen. Kijk wat er met de boerenprotesten gebeurt. Daar sluiten zich steeds meer mensen en groeperingen bij aan, omdat er zoveel onvrede in de samenleving zit.”

 

Wat verwacht je van branchevereniging NL Actief als het gaat om de lobby richting de overheid, zodat de fitnessbranche niet meer op slot hoeft bij een volgende coronagolf?

“Ik vind dat NL Actief ervoor moet pleiten dat niet alle clubs over één kam worden geschoren. Dat is wel gebeurd de voorbije twee jaar en dat is niet terecht. Maak een onderscheid tussen clubs die aantoonbaar investeren in kwaliteit van hun bedrijf, personeel en trainingsomgeving, en clubs die daar minder aandacht voor hebben. Tussen clubs die investeren in preventie en clubs die dat niet of minder doen. Dat zijn twee verschillende disciplines en bedrijfsmodellen waar je anders mee moet omgaan. Vooropgesteld: ik wil geen waardeoordeel uitspreken over wat goed of slecht is, want voor iedere club is een doelgroep en zijn er klanten. Dus het gaat mij niet om goed of slecht. Het gaat me er wél om dat bijvoorbeeld Preventiecentra en Leefstijlclubs bij coronamaatregelen anders moeten worden behandeld dan andere clubs. Binnen deze centra volgen veel mensen gezondheidstrajecten – trajecten als GLI, Stoppen met roken, Coronavrij en fitter, leefstijltrajecten – om hun gezondheid en leefstijl te verbeteren. Sluiting om ziek worden te voorkomen, voelt dan als een contradictie. Geef lokale overheden de bewegingsruimte om dat onderscheid te kunnen maken. Nu kunnen gemeenten dat niet. En wacht niet totdat er weer coronamaatregelen nodig zijn, maar regel dat nu.”

 

Zou jij leden adviseren om zich te laten vaccineren, omdat jij werkt bij een bedrijf dat mensen vitaler wil laten leven?

“Poeh, dat is een lastige vraag. Hoe ver ga je als bedrijf en als branche? Ik vind het heel belangrijk dat wel of niet vaccineren altijd een eigen keuze blijft. Dat mag nooit verplicht worden gesteld. Dus vanuit die gedachte zal ik mijn leden niet stimuleren om zich te laten vaccineren. Maar het wordt een ander verhaal als ik mensen adviseer hoe ze vanuit preventie gezonder en vitaler kunnen gaan leven: meer sporten en bewegen, gezonder eten, voldoende slapen, mentaal fit zijn. Binnen die context kan ik ook vaccinatie meenemen, omdat het dan deel uitmaakt van een totaalpakket aan preventieve maatregelen. Dan past het ook beter bij een vitaliteitsbranche en een Preventiecentrum. Maar sec alleen vaccineren promoten? Nee, zal ik niet doen, dat gaat te ver.”


Bronvermelding: E-zines – NL Actief